{name: "Nhà thuốc 1",address: "16/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1",sdt: "0123456789",city: "HCM",code: "Quận 1",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 2", address: "361/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3",sdt: "0122456789",city: "HCM",code: "Quận 3",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 3", address: "70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11",sdt: "0897364723",city: "HCM",code: "Quận 11",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 4", address: "30 Đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu",sdt: "0975364245",city: "DN",code: "Hải Châu",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 5", address: "Hoàng Sa, Bãi Bụt, Bán Đảo Sơn Trà",sdt: "0983645567",city: "DN",code: "Sơn Trà",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 6", address: "266 Đội cấn, Ba Đình",sdt: "0937453456",city: "HN",code: "Ba Đình",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc 7", address: "24 Trần Hưng Đảo , Phường 4 , Quận 5",sdt: "0937453546",city: "HCM",code: "Quận 5",url: "#"},

{name: "Nhà thuốc demo", address: " Ung  Văn Khiêm , Quận Hải Châu ",sdt: "09374535234 ",city: "NA",code: "Hải Châu",url: "#"}